» SCHRIJF DEZE BRIEF

Wat is dit?

Help de dieren in Spanje en stuur onderstaande protestbrief naar de Spaanse ambassade! Vraag hun een NATIONALE, sterke wet goed te keuren die dieren tegen wreedheid beschermt. Hoe meer mensen dit doen des te groter is de kans dat er op den duur wat veranderd. De dieren zullen u dankbaar zijn!

Wat kunt u doen:

Stuur de volgende brief naar de Spaanse ambassade in Nederland. Spaanse versie staat onderaan.
Graag gewoon in een envelop, deze moet men openen en lezen, de realiteit leert ons dat mailtjes toch vrij snel gewist zijn.

Ambassade van Spanje
Lange Voorhout 50
2514 EG 's Gravenhage

Hier volgt een ruwe vertaling van de brief:

Geachte meneer de ambassadeur,
Ik zou graag uw aandacht vragen voor het volgende probleem. Herhaaldelijk bereikt ons nieuws uit Spanje over de mishandeling die honden (en ook andere dieren) dagelijks ten deel vallen in uw land. Deze berichten confronteren ons met de gruwelijkste gevallen van mishandelde honden, in het bijzonder in perreras of door jagers die hun honden doden op manieren die wij ons niet kunnen voorstellen. Het meest bedroevende is dat deze mishandelingen plaatsvinden in perreras met vergunning, dus legaal en goedgekeurd. Het is ons duidelijk dat het hier ontbreekt aan controle door de overheden en dat het ontbreekt aan een goede wet die verbiedt dieren in deze condities te houden. Deze wet zou ook moeten zorgen voor een strafmaat bij overtredingen. Hoewel ons meerdere malen is toegezegd dat deze situatie verbeterd is, zien wij daar geen bewijs van. Daarom wil ik u vragen om de nodige stappen te ondernemen zodat er voor eens en altijd een einde aan deze mishandelingen komt. Om te zorgen dat dit gebeurt is het van dringend belang dat er een wet wordt aangenomen die hier op toeziet. Helaas ontbreekt tot op vandaag in uw land een wet van deze strekking. Vele organisaties in Nederland houden zich bezig met de huidige situatie in Spanje, proberen deze honden te helpen, geven financiële hulp aan perreras welke van goede wil zijn maar zonder deze financiële hulp geen mogelijkheid zien deze honden van Spanje naar Nederland te transporteren om hun leven te redden. Ik zou u dankbaar zijn als u mij wilt informeren over de maatregelen die u in deze gaat nemen. We begrijpen dat dit een moeilijk probleem is, maar iemand zal toch een oplossing moeten vinden nietwaar? Het zou ons zeer verheugen als u in deze stappen onderneemt. We leven niet langer in de middeleeuwen en het is tijd dat Spanje zich toont als een geciviliseerd land. We brengen regelmatig een bezoek aan Spanje en genieten van het land, echter, de manier waarop Spanje zijn dieren behandelt bederft dit plezier danig.
Wij bedanken u bij voorbaat voor uw moeite en vertrouwen er op dat u het juiste zult doen.


Estimado sr. embajador,

Quisiera llamarle la atención al problema siguiente: En repetidas ocasiones, nos llegan noticias terribles desde Eapaña sobre el maltrato que, desgraciadamente, sufren los perros ( y otros animales ) a diaria en su país. Estas notiacias nos enfrentan con los casos más crueles de perros maltratados, tanto en casas particulares como en perreras ó de cazadores que están matando a sus perros de la manera más impresionante que uno se puede imaginar. Lo más triste de todo es que estos maltratos tienen lugar en perreras con licencia de abertura o sea, que operan legalmente. Queda claro que lo que falta aqui, es un control por parte de una instancia gobernamental que tenga además, el apoyo de una ley que prohibe tener a los animales en estas condiciones. Esta ley además, debería de implicar una punalización coherente. Aunque se dice que hay mejora en este favor, no hemos notado alguna los últimos años. Por lo tanto, quisiera rogarle hacer las gestiones necesarias para que estos maltratos terminan de una vez por todas y que no vuelven a succeder jamas. Para conseguir aquello, hace falta de manera urgente, que se apruebe una ley que asi lo dicta. Hasta hoy día, desgraciadamente, una ley así sigue sin existir en su país. En Holanda existen varias asociaciones que, desde aqui, intentan controlar y ayudar a estos perros, enviando dinero a las perreras con buenas intenciones pero con falta de medidas ó trayendo perros desde España a Holanda, para asi, salvarles la vida. Agradecería mucho si usted me informarme sobre las medidas que usted piensa tomar en éste asunto. Entendemos que es difícil pero debe de haber solución alguna, no? Estaría muy feliz si usted podría actuar en esta materia. Ya no estamos viviendo en épocas medievales y es hora para España de presentarse como país decente y civilizado. Estamos viniendo muy a menudo a España y gozamos estando allí, la única cosa que está invalidando el placer es la manera que España está tratando animales.
Agradeciendo de antemano su interés en éste tema y confiando en que usted hara lo necesario.

Sinceramente, Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Land:

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

HUISDIEROPPAS

  • Bent u op zoek naar een hondenuitlaatservice, dagopvang, of huisdieroppas? Ga dan naar de huisdieroppas pagina: HUISDIEROPPAS PAGINA

HELP P.A.C.K.

  • Wordt nu ook een vriend(in) van P.A.C.K. Mail: almondfarrant@gmail.com of bel Lorraine in Spanje, tussen 12 and 15 uur, op nummer 0034634176740. STUUR GRATIS DIEREN E-CARD: petcards

STICHTING

  • Jan en Baukje Nicolai uit Drachten hebben een Stichting (St. Dierenhulp Paige, vernoemd naar een hond bij Lorraine) opgericht, o.a. ter ondersteuning van P.A.C.K. Voor donaties kunt u via hun weblog contact opnemen middels het invullen van het mailformulier op de weblog. Klik hier om naar hun website te gaan. Pack-Drachten

DIEREN NEDERLAND

NIEUWE WEBSITE

TE KOOP IN ALBIR


Copyright 2002-2019